KNJIGOVODSTVO

 • vođenje ulaznih i izlaznih računa u skladu sa zakonima vođenje glavne knjige u skladu sa zakonima
 • vođenje blagajne i svih pomoćnih knjiga
 • obračuni plaća za djelatnike i honorarce
 • obračuni amortizacije osnovnih sredstava
 •  izrada kalkulacija i primki vođenje materijalnoga knjigovodstva
 • ispis vaših računa i slanje kupcima
 • usklade sa poreznom upravom
 • usklade sa kupcima i dobavljačima
 • slanje opomena kupcima-ne platišama po dogovoru
 • obračuni PDV-a
 • predavanje PDV-a u EURO VIES bazu
 • tromjesečni obračuni TSI i GFI, završni računi.

POREZNO SAVJETOVANJE

 • poslovno savjetovanje o poreznim pitanjima
 • preventivni porezni savjet
 • zastupanje klijenta kod poreznih nadzora
 • trajna poslovna suradnja – kontinuirano praćenje klijenta
 • porezno planiranje
 • prijedlog poboljšanja poslovanja na temelju poslovnih analiza
 • ugovori o radu za vaše djelatnike u skladu sa zakonom koji Vas štite
 • suradnja sa vanjskim suradnicima – porezni savjetnik

RAČUNOVODSTVO

 • izrada računovodstvene politike i kontnog plana prema specifičnim potrebama svakog klijenta
 • vođenje financijskog knjigovodstva: dnevnika i glavne knjige
 • analitičko knjigovodstvo i pomoćne knjige – dugotrajna imovina (osnovna sredstva) s obračunom amortizacije, salda-konto kupaca, salda-konto dobavljača, blagajne, knjige putnih naloga i ostalog prema Vašim specifičnim potrebama
 • knjiženje ulaznih (URA) i izlaznih (IRA) dokumenata te njihova klasifikacija
 • popunjavanje izvještaja za potrebe državnih institucija
 • rekapitulacije potraživanja i obaveza
 • izrada poreznih evidencija
 • platni promet
 • fakturiranje
 • dostava i preuzimanje dokumentacije
 • dostupnost podataka 24/7